Energo Utylizacja

 

Usługi związane z ponownym wykorzystaniem odpadów jako surowców wtórych lub całkowitym ich zniszczeniem. Gospodarujemy odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczania ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania.

Utylizacja urządzeń energetycznych:
- wyłączniki, przekładniki, odłączniki, uziemniki, kondensatory, - odgromniki, konstrukcje wsporcze, szafki kablowe, tablice sterownicze, przekaźnikowe, telemechaniki, prostowniki, falowniki i inne. Utylizacja elementów powstałych po demontażu linii wysokich, średnich napięć a także oświetleniowych.
Utylizacja urządzeń pozyskanych z demontażu pól rozdzielni WN, SN.
Utylizacja przewodów odgromowych z włóknami światłowodowymi (OPWG).
Utylizacja przewodów AFL, AL oraz Cu wraz z zaciskami, pistoletami.
Utylizacja głowic kablowych oraz muf kablowych z syciwem i zalewą kablową.
Utylizacja odpadów powstałych przy demontażu pól rozdzielni wysokich i średnich napięć.
Utylizacja kabli z kanałów kablowych oraz kabli z syciwem.
Utylizacja transformatorów, cewek i dławików.
Utylizacja izolacji porcelanowej, szklanej oraz izolacji kablowej.
Utylizacja baterii i akumulatorów ołowiowych.
Utylizacja betonów, fundamentów, płyt betonowych, gruzu betonowego i ceglanego, belek Sz.
Utylizacja urządzeń energetycznych z sześciofluorkiem siarki FS6.
Utylizacja lamp rtęciowych i opraw oświetleniowych.
Utylizacja urządzeń oraz osprzętu ciśnieniowego.

Energo Demontaż

 

Energodemontaż obejmują wszelkiego rodzaju prace związane z demontażem urządzeń elektroenergetycznych, rozbiórkami linii przesyłowych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz wyburzanie obiektów budowlanych wycofanych z użytkowania. Wszystkie odpady powstałe podczas prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych są zagospodarowane i w odpowiedni sposób poddane utylizacji, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Rozbiórki linii wysokich, średnich napięć a także oświetleniowych.
Likwidacje stacji i rozdzielni wysokich i średnich napięć.
Demontaż urządzeń energetycznych wszelkiego rodzaju oraz części składowych usuwanych z urządzeń.
Demontaż głowic kablowych oraz muf kablowych z syciwem i zalewą kablową.
Demontaż kabli z kanałów kablowych oraz kabli z syciwem.
Demontaż przewodów AFL, AL oraz Cu.
Demontaż i rozbiórka transformatorów wraz z zagospodarowaniem oleju elektroizolacyjnego.
Wyburzanie budynków.
Rozbiórki konstrukcji z prefabrykatów betonowych.
Demontaż urządzeń energetycznych z sześciofluorkiem siarki FS6.
Demontaż opraw oświetleniowych.
Demontaż urządzeń i osprzętu ciśnieniowego.
Demontaż izolacji wszystkich rodzajów:
- izolatory stacyjne i liniowe,
- izolatory kołpakowe - stojące, wiszące porcelanowe i szklane.
Demontaż infrastruktury przemysłowej:
- instalacje elektryczne,
- instalacje hydrauliczne,
- rurociągi.

Energo Złom

 

Skup urządzeń i aparatury przemysłowej sklasyfikowanej jako niedającą się do dalszego użytkowania z przyczyn naturalnego zużycia, uszkodzonych ale także przestarzałych technicznie. Urządzenia poddane złomowaniu są rozbierane na części a następnie poddane ocenie, które z elementów nadają się do dalszego użytkowania lub recyklingu.

Skup i złomowanie metali oraz stopów.
Skup i złomowanie transformatorów.
Skup urządzeń elektroenergetycznych wszystkiego typu.
Recykling i złomowanie silników elektrycznych.
Złomowanie konstrukcji z elementów stalowych.
Złomowanie opraw oświetleniowych.
Skup i złomowanie przewodów oraz kabli.

Energo Budownictwo

 

Zakres usług obejmujący realizacje budowy i modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz infrastruktury przemysłowej.

Skręcanie konstrukcji słupów 110 kV, 220 kV, 400 kV.
Modernizacja infrastruktury linii energetycznych.
Przygotowanie terenu pod inwestycje.
Usługi projektowe - opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi, przy współpracy z renomowanymi biurami projektów.
Modernizacja infrastruktury stacji energetycznych.
Budowa mis transformatorowych z systemem kanalizacyjnym.

Energo System

 

Usługi skierowane dla firm jak i osób prywatnych związane z oczyszczaniem, rekultywacją gleb oraz pracami ziemnymi przy użyciu maszyn.

Prace ziemne.
Ekologiczne oczyszczanie zaolejonego tłucznia, gruzu i ziemi.
Prace ziemne przy użyciu koparko - ładowarki.
Rekultywacja gleby oraz zazielenionych terenów.
Filtracja olejów przemysłowych (szczególnie transformatorowych).
Sprzedaż kabli i przewodów WN, SN, NN.
Sprzedaż używanych maszyn i urządzeń.
Zazielenianie terenów pomontażowych.
Montaż instalacji elektrycznych.

1/1
21.03.2014

Rozbiórka i utylizacja SE 110/20 kV Brzegowa

Rozbiórka i utylizacja SE 110/20 kV Brzegowa ...

więcej
Zobacz wszystkie aktualności
wejdź
location
EnergoRecykling
Jan
Mech
 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.